Wat is KIDL?

De Kontaktgroep Industrie & Dienstverlening Landgraaf richt zich op kleine en grote bedrijven in de industriële en zakelijke dienstverlening die een zakelijke betrokkenheid hebben bij Landgraaf en die geïnteresseerd zijn in het uitwisselen van informatie in een informele sfeer.

 

Doelstelling

Doelstelling van de kontaktgroep is het verbeteren van de contacten tussen bedrijven in de industrie en dienstverlening in en rondom Landgraaf. Hiertoe organiseren wij 3 tot 4 (lunch)bijeenkomsten per jaar waarbij sprekers worden uitgenodigd of waarbij bedrijven worden bezocht. Na afloop is er een lunch of borrel om zo nieuwe relaties te laten ontstaan en bestaande relaties te onderhouden. Tevens is er jaarlijks een bijeenkomst met onze zuster contactgroepen Business in Brunssum (voorheen KIDB) en KIDK (Kerkrade). Om nog meer synergie te creëren, zijn wij een samenwerking aangegaan met de Ondernemersvereniging Strijthagen & Abdissenbosch.

 

De Kontaktgroep KIDL stelt zich niet op als belangenvereniging, hiertoe verwijzen wij graag naar de ondernemersverenigingen zoals de Ondernemersvereniging Strijthagen & Abdissenbosch. Het KIDL heeft, zoals eerder aangegeven, het onderhouden van (in)formele contacten (sociëteitsgedachte) tot doelstelling. Bij deze contacten is steeds een afvaardiging van de gemeente Landgraaf aanwezig. Het KIDL hecht grote waarde aan deze contacten met de gemeente. Inmiddels telt het KIDL ruim 100 leden, werkzaam in diverse branches en vakgebieden.

 

Lidmaatschap

Aangezien het KIDL een stichting zonder winstoogmerk is, zijn de jaarlijkse contributiekosten alleszins bescheiden. De contributie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 125,- per lidmaatschap.

 

Wij zeggen: graag tot ziens!

 

Bestuur KIDL-Landgraaf

actueel